Máy đầm cóc mikasa MT68 động cơ HOSHI (5,5hp)

Máy đầm cóc mikasa MT68 động cơ HOSHI (5,5hp)

Máy đầm cóc mikasa MT68 động cơ HOSHI (5,5hp)

Máy đầm cóc mikasa MT68 động cơ HOSHI (5,5hp)

Máy đầm cóc mikasa MT68 động cơ HOSHI (5,5hp)
Máy đầm cóc mikasa MT68 động cơ HOSHI (5,5hp)
(0)
0983 375 976

Thông tin sản phẩm

Máy đầm cóc mikasa MT68 động cơ HOSHI (5,5hp)

 
 

MÁY ĐẦM CÓC MIKASA MT68 + ĐỘNG CƠ HOSHI 5,5HP

MÁY ĐẦM CÓC MIKASA MT68 + ĐỘNG CƠ HOSHI 5,5HP

MÁY ĐẦM CÓC MIKASA MT68 + ĐỘNG CƠ HOSHI 5,5HP

MÁY ĐẦM CÓC MIKASA MT68 + ĐỘNG CƠ HOSHI 5,5HP

MÁY ĐẦM CÓC MIKASA MT68 + ĐỘNG CƠ HOSHI 5,5HP
MÁY ĐẦM CÓC MIKASA MT68 + ĐỘNG CƠ HOSHI 5,5HP