DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI D60 X 6M

DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI D60 X 6M

DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI D60 X 6M

DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI D60 X 6M

DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI D60 X 6M
DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI D60 X 6M
(0)
0983 375 976

Thông tin sản phẩm

Dây đầm dùi xăng Hoshi

Size: d32 - 5m, d32 - 6m, d32 - 8m, d32 - 9m, d32 - 10m, d32 - 12m

         d38 - 5m, d38 - 6m, d38 - 8m, d38 - 9m, d38 - 10m, d38 - 12m

         d45 - 5m, d45 - 6m, d45 - 8m, d45 - 9m, d45 - 10m, d45 - 12m

         d60 - 5m, d60 - 6m

DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI

DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI

DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI

DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI

DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI
DÂY ĐẦM DÙI XĂNG HOSHI